Escorts Kyiv. Metro "Obolon"

Found profiles 7
Escort Kyiv : Lana – photo 1
Escort Kyiv : Lana – photo 2
Escort Kyiv : Lana – photo 3
Lana
 • Age 23

 • Height 168 сm.

 • Weight 53 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

Escort Kyiv : Oksana – photo 1
Oksana
 • Age 29

 • Height 168 сm.

 • Weight 62 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

Escort Kyiv : Masha – photo 1
Escort Kyiv : Masha – photo 2
Escort Kyiv : Masha – photo 3
Escort Kyiv : Masha – photo 4
Escort Kyiv : Masha – photo 5
Escort Kyiv : Masha – photo 6
Masha
 • Age 20

 • Height 170 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

Escort Kyiv : Dasha – photo 1
Escort Kyiv : Dasha – photo 2
Dasha
 • Age 27

 • Height 172 сm.

 • Weight 58 kg.

 • Breast 1 (A)

 • Outcall Yes

Escort Kyiv : Ellada – photo 1
Ellada
 • Age 39

 • Height 165 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 1 (A)

 • Outcall Yes

Escort Kyiv : Vika – photo 1
Escort Kyiv : Vika – photo 2
Escort Kyiv : Vika – photo 3
Vika
 • Age 22

 • Height 160 сm.

 • Weight 53 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

Escort Kyiv : Darya – photo 1
Darya
 • Age 25

 • Height 172 сm.

 • Weight 56 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes


Other Kyiv Escorts

Escort Kyiv : Yana – photo 1
Escort Kyiv : Yana – photo 2
Escort Kyiv : Yana – photo 3
Escort Kyiv : Yana – photo 4
Escort Kyiv : Yana – photo 5
Escort Kyiv : Yana – photo 6
Yana
 • Age 22

 • Height 173 сm.

 • Weight 56 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Violetta – photo 1
Escort Kyiv : Violetta – photo 2
Escort Kyiv : Violetta – photo 3
Escort Kyiv : Violetta – photo 4
Escort Kyiv : Violetta – photo 5
Escort Kyiv : Violetta – photo 6
Violetta
 • Age 23

 • Height 174 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Monika – photo 1
Escort Kyiv : Monika – photo 2
Escort Kyiv : Monika – photo 3
Escort Kyiv : Monika – photo 4
Escort Kyiv : Monika – photo 5
Escort Kyiv : Monika – photo 6
Monika
 • Age 22

 • Height 174 сm.

 • Weight 55 kg.

 • Breast 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Lesya – photo 1
Escort Kyiv : Lesya – photo 2
Escort Kyiv : Lesya – photo 3
Escort Kyiv : Lesya – photo 4
Escort Kyiv : Lesya – photo 5
Escort Kyiv : Lesya – photo 6
Lesya
 • Age 22

 • Height 168 сm.

 • Weight 52 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Laura – photo 1
Escort Kyiv : Laura – photo 2
Escort Kyiv : Laura – photo 3
Escort Kyiv : Laura – photo 4
Escort Kyiv : Laura – photo 5
Escort Kyiv : Laura – photo 6
Laura
 • Age 22

 • Height 170 сm.

 • Weight 53 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Valeriya – photo 1
Escort Kyiv : Valeriya – photo 2
Escort Kyiv : Valeriya – photo 3
Escort Kyiv : Valeriya – photo 4
Escort Kyiv : Valeriya – photo 5
Escort Kyiv : Valeriya – photo 6
Valeriya
 • Age 20

 • Height 166 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Lera – photo 1
Escort Kyiv : Lera – photo 2
Escort Kyiv : Lera – photo 3
Escort Kyiv : Lera – photo 4
Escort Kyiv : Lera – photo 5
Escort Kyiv : Lera – photo 6
Lera
 • Age 23

 • Height 174 сm.

 • Weight 48 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Ella – photo 1
Escort Kyiv : Ella – photo 2
Escort Kyiv : Ella – photo 3
Escort Kyiv : Ella – photo 4
Escort Kyiv : Ella – photo 5
Escort Kyiv : Ella – photo 6
Ella
 • Age 19

 • Height 175 сm.

 • Weight 52 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Lara – photo 1
Escort Kyiv : Lara – photo 2
Escort Kyiv : Lara – photo 3
Escort Kyiv : Lara – photo 4
Escort Kyiv : Lara – photo 5
Escort Kyiv : Lara – photo 6
Lara
 • Age 20

 • Height 174 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Ira – photo 1
Escort Kyiv : Ira – photo 2
Escort Kyiv : Ira – photo 3
Escort Kyiv : Ira – photo 4
Escort Kyiv : Ira – photo 5
Escort Kyiv : Ira – photo 6
Ira
 • Age 23

 • Height 166 сm.

 • Weight 49 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Valentina – photo 1
Escort Kyiv : Valentina – photo 2
Escort Kyiv : Valentina – photo 3
Escort Kyiv : Valentina – photo 4
Escort Kyiv : Valentina – photo 5
Escort Kyiv : Valentina – photo 6
Valentina
 • Age 20

 • Height 168 сm.

 • Weight 53 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Karina – photo 1
Escort Kyiv : Karina – photo 2
Escort Kyiv : Karina – photo 3
Escort Kyiv : Karina – photo 4
Escort Kyiv : Karina – photo 5
Escort Kyiv : Karina – photo 6
Karina
 • Age 19

 • Height 167 сm.

 • Weight 51 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Darya – photo 1
Escort Kyiv : Darya – photo 2
Escort Kyiv : Darya – photo 3
Escort Kyiv : Darya – photo 4
Escort Kyiv : Darya – photo 5
Escort Kyiv : Darya – photo 6
Darya
 • Age 26

 • Height 170 сm.

 • Weight 56 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Regina – photo 1
Escort Kyiv : Regina – photo 2
Escort Kyiv : Regina – photo 3
Escort Kyiv : Regina – photo 4
Escort Kyiv : Regina – photo 5
Escort Kyiv : Regina – photo 6
Regina
 • Age 23

 • Height 166 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Anna – photo 1
Escort Kyiv : Anna – photo 2
Escort Kyiv : Anna – photo 3
Escort Kyiv : Anna – photo 4
Escort Kyiv : Anna – photo 5
Escort Kyiv : Anna – photo 6
Anna
 • Age 24

 • Height 165 сm.

 • Weight 54 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Alisa – photo 1
Escort Kyiv : Alisa – photo 2
Escort Kyiv : Alisa – photo 3
Escort Kyiv : Alisa – photo 4
Alisa
 • Age 25

 • Height 162 сm.

 • Weight 54 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Photo verified
Escort Kyiv : Lina – photo 1
Escort Kyiv : Lina – photo 2
Escort Kyiv : Lina – photo 3
Escort Kyiv : Lina – photo 4
Escort Kyiv : Lina – photo 5
Escort Kyiv : Lina – photo 6
Lina
 • Age 21

 • Height 165 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Ilona – photo 1
Escort Kyiv : Ilona – photo 2
Escort Kyiv : Ilona – photo 3
Escort Kyiv : Ilona – photo 4
Ilona
 • Age 19

 • Height 161 сm.

 • Weight 48 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Samira – photo 1
Escort Kyiv : Samira – photo 2
Escort Kyiv : Samira – photo 3
Escort Kyiv : Samira – photo 4
Escort Kyiv : Samira – photo 5
Samira
 • Age 21

 • Height 172 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Vika – photo 1
Escort Kyiv : Vika – photo 2
Escort Kyiv : Vika – photo 3
Vika
 • Age 25

 • Height 175 сm.

 • Weight 70 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • New
 • Independent
Escort Kyiv : Alina – photo 1
Escort Kyiv : Alina – photo 2
Escort Kyiv : Alina – photo 3
Escort Kyiv : Alina – photo 4
Escort Kyiv : Alina – photo 5
Escort Kyiv : Alina – photo 6
Alina
 • Age 33

 • Height 167 сm.

 • Weight 54 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall No

 • VIP
 • Photo verified
 • Independent
Escort Kyiv : Margarita – photo 1
Escort Kyiv : Margarita – photo 2
Escort Kyiv : Margarita – photo 3
Escort Kyiv : Margarita – photo 4
Escort Kyiv : Margarita – photo 5
Escort Kyiv : Margarita – photo 6
Margarita
 • Age 23

 • Height 170 сm.

 • Weight 55 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Inessa – photo 1
Escort Kyiv : Inessa – photo 2
Escort Kyiv : Inessa – photo 3
Escort Kyiv : Inessa – photo 4
Escort Kyiv : Inessa – photo 5
Escort Kyiv : Inessa – photo 6
Inessa
 • Age 22

 • Height 167 сm.

 • Weight 54 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Nastenka – photo 1
Escort Kyiv : Nastenka – photo 2
Escort Kyiv : Nastenka – photo 3
Escort Kyiv : Nastenka – photo 4
Escort Kyiv : Nastenka – photo 5
Escort Kyiv : Nastenka – photo 6
Nastenka
 • Age 21

 • Height 165 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Mirta – photo 1
Escort Kyiv : Mirta – photo 2
Escort Kyiv : Mirta – photo 3
Escort Kyiv : Mirta – photo 4
Escort Kyiv : Mirta – photo 5
Escort Kyiv : Mirta – photo 6
Mirta
 • Age 29

 • Height 169 сm.

 • Weight 53 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Lika – photo 1
Escort Kyiv : Lika – photo 2
Escort Kyiv : Lika – photo 3
Escort Kyiv : Lika – photo 4
Escort Kyiv : Lika – photo 5
Escort Kyiv : Lika – photo 6
Lika
 • Age 22

 • Height 165 сm.

 • Weight 60 kg.

 • Breast 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
 • Video
 • Photo verified
 • Independent
Escort Kyiv : Erika – photo 1
Escort Kyiv : Erika – photo 2
Escort Kyiv : Erika – photo 3
Escort Kyiv : Erika – photo 4
Escort Kyiv : Erika – photo 5
Escort Kyiv : Erika – photo 6
Erika
 • Age 27

 • Height 168 сm.

 • Weight 56 kg.

 • Breast 4 (D)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Liza – photo 1
Escort Kyiv : Liza – photo 2
Escort Kyiv : Liza – photo 3
Escort Kyiv : Liza – photo 4
Escort Kyiv : Liza – photo 5
Escort Kyiv : Liza – photo 6
Liza
 • Age 24

 • Height 172 сm.

 • Weight 55 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Amina – photo 1
Escort Kyiv : Amina – photo 2
Escort Kyiv : Amina – photo 3
Escort Kyiv : Amina – photo 4
Escort Kyiv : Amina – photo 5
Amina
 • Age 24

 • Height 167 сm.

 • Weight 50 kg.

 • Breast 1 (A)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Ninel – photo 1
Escort Kyiv : Ninel – photo 2
Escort Kyiv : Ninel – photo 3
Escort Kyiv : Ninel – photo 4
Escort Kyiv : Ninel – photo 5
Escort Kyiv : Ninel – photo 6
Ninel
 • Age 23

 • Height 167 сm.

 • Weight 49 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Nastya – photo 1
Escort Kyiv : Nastya – photo 2
Escort Kyiv : Nastya – photo 3
Escort Kyiv : Nastya – photo 4
Escort Kyiv : Nastya – photo 5
Escort Kyiv : Nastya – photo 6
Nastya
 • Age 23

 • Height 169 сm.

 • Weight 54 kg.

 • Breast 2 (B)

 • Outcall Yes

 • VIP
Escort Kyiv : Leyla – photo 1
Escort Kyiv : Leyla – photo 2
Escort Kyiv : Leyla – photo 3
Escort Kyiv : Leyla – photo 4
Leyla
 • Age 24

 • Height 168 сm.

 • Weight 55 kg.

 • Breast 3 (C)

 • Outcall Yes

 • VIP

Prostitutes with Web Cams